Chung cư Hà Đô có hay bị mất điện, nước đột ngột không?

Chung cư Hà Đô có hay bị mất điện, nước đột ngột không?

Khá nhiều người muốn chọn chung cư Hà Đô nhưng e ngại vấn đề điện, nước tại đây. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì rất nhiều chung cư hiện nay chưa có các dịch vụ tiện ích cơ bản đồng bộ. Nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cư dân mua ở […]

Continue Reading