Hướng dẫn cách xóa mũi tên Shortcut trên icon máy tính

Tổng HợpXóa mũi tên:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTlnkfile]

“IsShortCut”=-

[HKEY_CLASSES_ROOTpiffile]

“IsShortCut”=-

[HKEY_CLASSES_ROOTInternetShortcut]

“IsShortCut”=-

Lấy lại mũi tên:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTlnkfile]

“IsShortCut”=dword:00000001

[HKEY_CLASSES_ROOTpiffile]

“IsShortCut”=dword:00000001

[HKEY_CLASSES_ROOTInternetShortcut]

“IsShortCut”=dword:00000001

Hướng dẫn cách xóa mũi tên Shortcut trên icon máy tính, xóa mũi tên shorcut, hướng dẫn xóa và cách lấy lại mũi tên shortcut trên icon máy tính, xóa mũi tên trên icon, mũi tên icon, cách xóa mũi tên, lấy lại mũi tên trên icon, xóa mũi tên shortcut, mũi tên shortcut, mũi tên icon desktop,

Nguồn: https://cunglamdep.org

Xem thêm bài viết khác: https://cunglamdep.org/tong-hop/

1 thought on “Hướng dẫn cách xóa mũi tên Shortcut trên icon máy tính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *