[Phiên âm tiếng Việt][Lyrics Video] I Know – Yangpa ft. Lee Boram (Seeya) & Soyeon (T-ara)

Âm Nhạc♥ Phiên âm tiếng Việt bởi Ami Wakeshima (AmiW):
Video Editor & Uploader: Sera Hwang
♥ NOTE: “Phiên âm này không phải là chế, mà là phiên âm Tiếng Việt dành cho những bạn chưa biết tiếng Hàn hoặc không biết cách đọc phiên âm quốc tế để hát tiếng Hàn dễ dàng hơn, dù không đạt như người bản xứ nhưng cũng khiến cho người Hàn hiểu rằng các bạn đang hát tiếng của họ!” (Câu này mình trích nguyên văn từ blog của AmiW)
♥ Lyric cho các bạn ^.^

I Know – Yangpa ft. Lee Boram (Seeya) & Soyeon (T-ara)

a ra dô
nan sa rang ha nưn chi
ta a ra dô
on ma na a phưn chi

mi an he dô
ne cha cưn ka sưm sô
kê nưn
cư te mo
mun cô si op nê dô

sa rang ưn cham
môs tuês na boa dô
so rô ta rưn cô sưn
bô cô is nê dô

sa rang ưn cham
a phưn ko re dô
ki pho chi myon
sang cho ka tuê dô

ne ri nưn
bi ê
ne nun mun
kam chươ tô
ne mam
kam chun su
op chyô

a ra dô
nan sa rang ha nưn chi
ta a ra dô
on ma na a phưn chi

mi an he dô
a mu ri ye rưn so
boa tô
han sa ram
bak kê
nan mô la dô

sa rang ưn cham
ba bôn ka boa dô
han sa ram man
ba ra bô ka ha ni ka

sa rang ưn cham
ba ram ka tha dô
chap hi chi ka
an hư ni ka dô

ne ri nưn
bi ê
ne nun mun
kam chươ tô
ne mam
kam chun su
op chyô

a ra dô
nan sa rang ha nưn chi
ta a ra dô
on ma na a phưn chi

mi an he dô
a mu ri ye rưn so
boa tô
han sa ram
bak kê
nan mô la dô

a ra dô
nan sa rang ha nưn chi
ta a ra dô
on ma na a phưn chi

mi an he dô
ne cha cưn ka sưm sô
kê nưn
cư te mo
mun cô si op nê dô

cư te ne
mam an
cô is na dô

==================

Nguồn: https://cunglamdep.org

Xem thêm bài viết khác: https://cunglamdep.org/am-nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *